نمايشگاه دست ساخته هاي دانش آموزان در پژوهش سراي ابن سينا

نمايشگاه دست ساخته هاي دانش آموزان در پژوهش سراي ابن سينا

نمايشگاه دست ساخته هاي دانش آموزان در پژوهش سراي ابن سينا

تقدیر مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران از سینا صفاتیان

تقدیر مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران از سینا صفاتیان

  آقای قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران با حضور در منزل سینا صفاتیان از ایشان به سبب...

کسب افتخاری بزرگ و تاریخی توسط دانش آموز چالوسی و عضو پژوهش سرا

کسب افتخاری بزرگ و تاریخی توسط دانش آموز چالوسی و عضو پژوهش سرا

                                                                                                    ...

  • نمايشگاه تحقيقات دانش آموزان در پژوهش سرا

  • نمايشگاه دست ساخته هاي دانش آموزان در پژوهش سراي ابن سينا

  • تقدیر مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران از سینا صفاتیان

  • کسب افتخاری بزرگ و تاریخی توسط دانش آموز چالوسی و عضو پژوهش سرا

  • مشاوره علمی دانش آموزان خلاق شهرستان چالوس در پژوهش سرا

رویدادهای پیش رو

شما اينجا هستيد: